Zmiany w opłatach za przedszkola miejskie – waloryzacja wprowadza podwyżki

Opłaty za przedszkola prowadzone przez samorząd ulegną podwyżce. Aktualnie rodzice są zobowiązani do płacenia kwoty w wysokości 1,30 zł za każdą godzinę pobytu swojego dziecka w przedszkolu. Od 1 września bieżącego roku ta stawka zostanie zwiększona do 1,44 zł za godzinę. Taka suma stanowi obecnie maksymalny limit, który będzie obowiązywał od pierwszego dnia września.

Dodatkowo warto zauważyć, że pierwsze pięć godzin spędzonych przez maluchy w przedszkolach miejskich jest bezpłatnych. Koszty pokrywane są przez rodziców jedynie za czas powyżej tych pięciu godzin (tj. ponadwymiar). Dotychczasowa opłata za czas powyżej tych pięciu godzin wynosiła 1,30 zł. Zgodnie z nowymi regulacjami, od września rodzice będą musieli zapłacić 1,44 zł za każdą dodatkową godzinę.

Te zmiany są wynikiem procesu waloryzacji, jak wyjaśniła rzeczniczka Urzędu Miejskiego, Kamil Świerczyńska.

Opłaty za korzystanie z edukacji przedszkolnej w przedszkolach publicznych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach edukacji przedszkolnej nie mogą przekraczać kwoty maksymalnej określonej w art. 52 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Warto tu podkreślić, że ta suma może być korygowana na podstawie zasad określonych w art. 52 ust. 4-7 tejże ustawy.

W Wałbrzychu znajduje się jedenaście przedszkoli. Jedno z nich jest samodzielne, natomiast pozostałe dziesięć funkcjonuje w ramach zespołów szkolnych. Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli wynosi około 1400, a liczba dostępnych miejsc to 1460.