Zamek Książ zyska nowy blask dzięki funduszom z projektu Via Botanica

Wałbrzyski Zamek Książ otrzyma wsparcie finansowe w wysokości około 2 milionów euro, na realizację prac konserwatorskich oraz rozbudowę infrastruktury. Jest to suma stanowiąca aż 80 procent przewidywanej wartości planowanych działań.

Środki te pochodzą z projektu o nazwie „Via Botanica”, którego całkowita wartość sięga ponad 3,4 miliona euro. Z zamierzonych działań, około 2 milionów euro zostanie przeznaczonych na prace rewaloryzacyjne na terenie Zamku Książ. Wśród nich znajdzie się m.in. odnowienie wejściowego tarasu oraz prace konserwatorskie na murze południowym. Dodatkowo, w jednym z budynków znajdujących się na terenie kompleksu zamkowego powstanie centrum informacji turystycznej oraz publiczne toalety.

Oprócz prac na terenie zamku, planowane są również działania w otaczającym go parku. Przewidziana jest rewaloryzacja oraz renaturyzacja istniejącego tam stawu. Obiekt ten ma swoje korzenie w XVIII wieku i został zabetonowany w czasie II wojny światowej przez organizację Todt. Celem działań jest przywrócenie naturalnego wyglądu stawu.

Projekt „Via Botanica” nie obejmuje jedynie Zamku Książ. Około 1,4 miliona euro będzie przeznaczonych na realizację prac konserwatorskich w barokowym klasztorze położonym w czeskiej miejscowości Červený Kostelec.