Nowe ulice w Wałbrzychu: Zgodna i Józefa Wybickiego pojawiają się na mapie miasta

Rada Miejska w Wałbrzychu podjęła decyzję o nadaniu nazw dla dwóch nowopowstałych ulic na swojej sesji 26 października 2023. W wyniku rozbudowy osiedli mieszkalnych, pojawiły się nowe drogi, które teraz znane są jako ulica Zgodna i ulica Józefa Wybickiego. Te ulice zlokalizowane są w dwóch różnych dzielnicach miasta.

Pierwsza z nowych dróg, ulica Józefa Wybickiego, zostaje wytyczona w dzielnicy Biały Kamień, gdzie rozwija się nowe osiedle mieszkalne przy ul. Ludowej. Jest to lokalna droga publiczna, której nazwa powstała z inicjatywy społeczników z tego rejonu. Radny Ryszard Nowak, przewodniczący RWS Biały Kamień – Konradów, wyraził swoje poparcie dla tej propozycji. W jego opinii, nazwanie tej ulicy imieniem Józefa Wybickiego, twórcy naszego hymnu narodowego „Mazurka Dąbrowskiego”, to doskonały sposób na uczczenie tego ważnego kompozytora i wyraził nadzieję, że mieszkańcy Białego Kamienia będą dumni z tej decyzji.

Przyszła ulica Józefa Wybickiego w Wałbrzychu zaplanowana jest tak, aby prowadzić do nowego osiedla, które powstaje na terenach dawnego centrum ogrodniczego.