Zakup węgla po cenach preferencyjnych

Mieszkańcy naszego miasta mogą składać wnioski o zakup węgla po cenach preferencyjnych! Wnioski można składać w terminie od 9 stycznia do 15 lutego 2023 roku. Mieszkańcy naszego miasta będą mogli ponownie składać wnioski o zakup węgla w niższych cenach.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta w pokoju nr 121, który znajduje się na pierwszym piętrze. Urząd Miasta znajduje się przy ulicy Kopernika 2 w Wałbrzychu. Osoby decydujące się na składanie wniosków osobiście mogą przekazać dokumenty w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30. Poza tym we wtorki w godzinach między 7:30, a 16:30 oraz w piątki w godzinach od 7:30 do 14:30.

Wnioski można również przekazywać drogą online poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. Każde gospodarstwo domowe może zakupić 1,5 tony węgla. Zakupu można dokonać do 30 kwietnia 2023 roku. Zdecydowanie warto skorzystać z wskazanej możliwości.