Wzlot ku niebu: wieża widokowa w Parku Sobieskiego

Ruchy na mediach społecznościowych i zapał miejskich urzędników powiązanych z konstrukcją wieży widokowej w Parku im. Jana III Sobieskiego, nie znajdują jednolitego odzwierciedlenia wśród obywateli miasta. W Sieci można natknąć się na szereg różnorodnych, często sprzecznych opinii na temat tej inwestycji.

Konieczne jest podkreślenie, że powstanie wieży to tylko jeden z etapów rewitalizacji Parku im. Jana III Sobieskiego – jest to dokładnie trzeci krok po modernizacji ścieżek spacerowych o łącznej długości 550 m. Na ten cel, miasto otrzymało wsparcie finansowe rzędu 4.5 miliona złotych z rządowego programu inwestycyjnego, dedykowanego projektom związanym z turystyką.

Planowana konstrukcja będzie składała się z dwóch nierozerwalnie połączonych komponentów. Pierwszym jest platforma będąca bazą dla dwukondygnacyjnego budynku z tarasem widokowym dookoła. Drugim będzie wieża umiejscowiona bezpośrednio na platformie. Dolna partia obiektu, ze swoją rozbudowaną platformą i tarasem, pełnić będzie rolę miejsca do spotkań i odpoczynku, nie tylko stanowiąc punkt obserwacyjny. Górna część zaprojektowana jest jako sześć równo rozmieszczonych tarasów widokowych na rzucie sześciokąta foremnego, które wydają się unosić w powietrzu, optycznie odseparowane od centralnej wieży z klatką schodową.

Biorąc pod uwagę konstrukcję wieży, niezbędne stanie się zapewnienie dodatkowych miejsc parkingowych dla przyszłych turystów. Parkingi będą dostępne w rejonie hali lekkoatletycznej, gdzie istnieje duże pole manewru dla samochodów. Kolejne miejsca parkingowe ustanowione zostaną na bocznych placach przy ulicy Lotników. Właśnie tam będzie zlokalizowane główne wejście do obiektu, od strony hali.