Wieloskładnikowy program szkoleniowy opracowany przez Akademię Angelusa Silesiusa i Dolnośląskie Pracodawcy

Innowacyjny projekt o nazwie „Przyszłość w naszych rękach – wspieranie kompetencji”, został stworzony przez dwie ważne instytucje: Akademię Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa oraz Związek Dolnośląskich Pracodawców. Ten unikalny projekt ma na celu umożliwienie studentom tej uczelni zdobycia nieocenionego doświadczenia zawodowego poprzez realizację różnych staży.

Głównym założeniem tego projektu jest przyśpieszenie transformacji gospodarczej subregionu wałbrzyskiego. Realizacja tego celu ma nastąpić poprzez intensywną współpracę z Akademią Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa i jej studentami. Dla Związku Dolnośląskich Pracodawców, będącego reprezentatywnym ciałem skupiającym liczne podmioty gospodarcze, kluczowe jest wykształcenie przyszłych pracowników, którzy posiadać będą odpowiednie umiejętności i kwalifikacje.

Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców, wypowiada się o projekcie w następujący sposób: „Od długiego czasu prowadzimy projekty skoncentrowane na edukacji zawodowej, jednak na innych, niż obecnie, płaszczyznach. W trakcie realizacji tych przedsięwzięć okazało się, że mamy możliwość skuteczniejszego działania, kierując nasze wysiłki na szkolnictwo wyższe zawodowe”.

Profesor Robert Wiszniowski, rektor Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, odnosi się do nowego projektu i strategii rozwoju Akademii: „W myśl naszej misji 'Kształcimy praktycznie’ chcemy zaoferować naszym studentom różnorodne formy wsparcia lub zintensyfikować już istniejące. Są to między innymi staże, kursy, plenery, konferencje, doradztwo zawodowe oraz specjalistyczny sprzęt, którym planujemy wyposażyć nasze sale dydaktyczne oraz biuro karier i rozwoju zawodowego”.