Wałbrzych konfrontuje się z rosnącym popytem na mieszkania wśród studentów medycyny

Trwa proces rekrutacyjny na prestiżowy Kierunek Lekarski w ramach Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Filii w Wałbrzychu. Termin zakończenia zgłoszeń przypada na 12 lipca. Sygnalizuje to nadchodzenie kolejnego roku akademickiego, który zapowiada się na jeszcze liczniejszy pod kątem studentów wybierających Wałbrzych jako miejsce swojej edukacji. Taka sytuacja jest postrzegana jako znaczące wsparcie dla rozwoju nie tylko Śródmieścia, ale i całego miasta.

Studenci medycyny zdobywają wiedzę w murach Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, zlokalizowanej przy ulicy Zamkowej 4. Jako baza kliniczna służy im Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, funkcjonujący od 1972 roku, pierwotnie jako Szpital Górniczy oraz Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego, który istnieje od 1948 roku. Ten ostatni szpital jako jednostka o najwyższym, III stopniu referencyjności, oferuje kompleksową opiekę ginekologiczną i położniczą, ze specjalnym uwzględnieniem skomplikowanych przypadków wymagających wysokospecjalistycznej interwencji.

Interesujące jest, że spośród 45 studentów pierwszego roku studiujących w Wałbrzychu, żaden nie jest mieszkańcem tego miasta. Taki stan rzeczy sugeruje, że jeżeli trend zewnętrznych kandydatów wybierających Wałbrzych jako miejsce studiów utrzyma się, to w następnym roku akademickim liczba osób potrzebujących zakwaterowania wzrośnie do minimum dziewięćdziesięciu. Choć uczelnia ma w planach otworzenie akademika, to jednak prawdopodobnie nie wszystkim studentom uda się tam znaleźć miejsce. To wpływa na rynek nieruchomości i rynek najmu w mieście, który obecnie dysponuje jedynie 47 ofertami wynajmu, zgodnie z danymi serwisu Otodom.