Pomoc psychiczna dla młodzieży – projekt "Niebieska Skrzyneczka Zdrowia Psychicznego"

W Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie z znaczącymi postaciami w polskiej polityce i młodzieżowym samorządzie. Wizytę złożyli: Monika Wielichowska, pełniąca funkcję Wicemarszałka Sejmu RP, senator Agnieszka Kołacz–Leszczyńska oraz Marcelina Maciąg z Młodzieżowego Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Paweł Legan, który przewodzi Młodzieżowemu Sejmikowi Województwa Dolnośląskiego.

Nasi wybitni goście przybyli, aby zaprezentować projekt pod nazwą „Niebieska Skrzyneczka Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży”. Inicjatywa ta została stworzona jako reakcja na rosnące problemy zdrowotne młodych ludzi, szczególnie na tle zdrowia psychicznego. Starosta Leonard Górski podkreślił wagę tej kwestii, zwracając uwagę na alarmujące statystyki dotyczące zdrowia psychicznego młodzieży.

Idea „Niebieskiej Skrzyneczki” polega na tworzeniu bezpiecznych miejsc w szkołach, gdzie uczniowie mogliby anonimowo zgłosić swoje problemy i prosić o wsparcie. Działanie to ma na celu nie tylko pomoc młodym osobom w trudnej sytuacji, ale przede wszystkim zwiększenie świadomości na temat zdrowia psychicznego.