Uroczystość wręczenia odznaczeń "Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu"

24 maja 2024 roku, o godzinie 16:00, w murach Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, w sali Auditorium Novum, planowane jest wydarzenie pełne uroczystego nabożeństwa. Przygotowania są związane ze zbliżającym się świętem polskich krwiodawców, znanym jako „Światowy Dzień Krwiodawcy”, który celebrowany jest każdego roku 14 czerwca. To szczególne święto upamiętnia urodziny Karla Landsteinera – wybitnego naukowca, który w 1901 roku odkrył grupy krwi (A,B oraz 0, którą on sam pierwotnie nazwał grupą C), co przysporzyło mu Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny w 1930 roku.

Podczas tego wydarzenia, Minister Zdrowia doceni 100 Krwiodawców za ich nieocenioną pomoc i ofiarność w dawstwie krwi. W imieniu Ministra odznaczenia wręczy Elżbieta Kierzek – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu. Wyróżnienie to trafi do tych darczyńców, którzy oddali minimum 20 litrów krwi lub ekwiwalent tej ilości w postaci jej składników. Dyrektor Kierzek osobiście wyrazi wdzięczność każdemu z docenionych krwiodawców, za ich ogromne poświęcenie i regularne donacje. Przypomni także o niezastąpionej roli krwiodawców w systemie ochrony zdrowia oraz o tym, jak ich bezinteresowność ratuje życie i zdrowie wielu osób. W obecnych czasach, mimo rozwoju technologii, nie udało się jeszcze stworzyć „syntetycznej krwi” na skalę przemysłową, która byłaby bezpieczna dla organizmu. Dlatego jedynym źródłem krwi dla potrzebujących są dawcy.

Wyróżnieni krwiodawcy to osoby z różnych grup wiekowych i środowisk, ale łączy ich wspólna cecha – chęć niesienia pomocy poprzez bezinteresowne oddawanie krwi. Dodatkowo, tego samego dnia, na terenie kampusu Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, w godzinach od 9:00 do 13:00 będzie czekał Krwiobus. To miejsce, w którym studenci oraz wszyscy inni chętni będą mogli oddać krew. Pamiętajmy, że krwiodawcą może zostać każda pełnoletnia, zdrowa osoba, ważąca co najmniej 50 kg. Przygotowując się do oddania krwi, konieczne jest dobrze wypocząć, zjeść zdrowe śniadanie oraz wypić więcej wody niż zwykle. Wymagany jest również dokument tożsamości ze zdjęciem.