Stowarzyszenie "Mali Bracia Ubogich" szuka wolontariuszy! Czy jesteś jednym z tych, którzy chcą pomóc?

Pochodzące z Francji Stowarzyszenie „Mali Bracia Ubogich”, które prowadzi międzynarodową działalność, aktualnie poszukuje wolontariuszy. Organizacja ta powstała z potrzeby wspierania seniorów, którzy po zakończeniu działań wojennych często zostawali sami, bez niezbędnego wsparcia i opieki. W Polsce, „Mali Bracia Ubogich” zaczęli swoją misję w 2003 roku, inspirując się doświadczeniami polskich studentów, którzy pojechali na studia do Francji. Wałbrzych jest najnowszym ośrodkiem tej organizacji w Polsce, dołączając do sieci miast współpracujących z „Malymi Braćmi Ubogimi”.

Jednym z kluczowych elementów działalności stowarzyszenia jest angażowanie wolontariuszy, którzy regularnie odwiedzają samotne osoby starsze. Wolontariusze są przydzielani do konkretnych seniorów, u których spędzają czas, koncentrując się na budowaniu relacji przez rozmowy i emocjonalne wsparcie. Działalność Stowarzyszenia ma na celu zapewnienie seniorom poczucia bycia częścią społeczności i dawanie im możliwości dzielenia się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami z innymi.

Stowarzyszenie „Mali Bracia Ubogich” nie dostarcza usług opiekuńczych czy asystenckich. Główny nacisk kładzie na wpływanie na jakość życia samotnych seniorów poprzez budowanie relacji i zapewnienie towarzystwa. Wolontariusze odwiedzają seniorów, nie po to by służyć im pomocą, ale po to, by z nimi po prostu porozmawiać i spędzić czas. Pierwszym wolontariuszem w Wałbrzychu był Wojtek Karczewski, który swoim zaangażowaniem i pasją inspiruje kolejne osoby do włączania się w działalność stowarzyszenia.