Rekordowe zmiany w budżecie Wałbrzycha na 2024 dotyczące inwestycji drogowych

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wałbrzychu, która odbyła się 16 stycznia, doszło do znaczącej modyfikacji budżetu miasta na rok 2024. W nowej wersji budżetu przewidziano finansowanie kolejnych projektów związanych z remontami ulic. Pytanie brzmi: które dzielnice najbardziej skorzystają na tych zmianach?

Sesja Rady Miejskiej, która miała miejsce 19 grudnia poprzedniego roku, pozwoliła na ustalenie autopoprawki do budżetu Wałbrzycha na rok 2024. Przedstawiono również planowane inwestycje na najbliższy okres – wszystko to zostało sfinalizowane podczas sesji 16 stycznia. Łączna suma przeznaczona na inwestycje wynosi około 250 milionów złotych.

Po ogłoszeniu przetargu na ulicę Chałubińskiego, Rada Miejska podczas sesji z dnia 16 stycznia wprowadziła do budżetu szereg nowych zadań obejmujących projekty remontów dróg. Między innymi, zaplanowano przebudowę ulic Reja, Ludowej, 1 Maja, Niepodległości, a także Marconiego i Poprzecznej. Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zapowiedział również realizację projektu z 2022 roku dotyczącego remontu chodnika i miejsc parkingowych na Osiedlu Górniczym.

Skarbnik miasta, Ewa Kłusek, przedstawiła radnym listę inwestycji drogowych planowanych do realizacji lub które podlegają zmianom w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta. Wśród nich znalazły się projekty dotyczące skrzyżowania ulic Długiej i Wrocławskiej, Trasy Sudeckiej oraz ulic 1 Maja i Zachodniej. Inne plany obejmują rozbudowę ulicy 1 Maja, przebudowę ulic Ludowej, Proletariackiej, Beethovena oraz Niepodległości, a także budowę chodnika przy ulicy Wałbrzyskiej czy wykonanie badań akustycznych przy Europejce.