Program wsparcia dla służb Powiatu Wałbrzych: 9 lat na rzecz OSP i policji

Począwszy od 9 lat temu, Powiatowy program wsparcia służb zaczynał swoją działalność. Program ten konkretnie dedykowany jest dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), jednak nie zapomina również o wałbrzyskiej formacji policyjnej.

W przyszłym roku, w 2024, planowane jest kontynuowanie tego wsparcia. OSP Zagórze Śląskie ma otrzymać dodatkowe fundusze w wysokości 65 tys. zł, które zostaną przeznaczone na zakup nowego średniego pojazdu strażackiego. Ten samochód będzie drugim wozem strażackim nabytym dzięki dofinansowaniu ze strony Ziemi Wałbrzyskiej. Wspomnieć należy także o współpracy Powiatu z gminą Walim. Dwie jednostki OSP z Walim oraz jedna jednostka OSP Dziećmorowice skorzystały już z wsparcia Powiatu Wałbrzyskiego do zakupu nowych wozów strażackich.

Starosta Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, jak owocna jest ta współpraca. „Dzięki zaangażowaniu Powiatu Wałbrzyskiego udało nam się nabyć kilkanaście nowoczesnych wozów strażackich oraz radiowozów dla naszej policji” – wyjaśnia Kwiatkowski.