Plan budowy nowoczesnego schroniska dla zwierząt w Wałbrzychu

Głosząc przetarg na budowę nowego schroniska dla zwierząt, Wałbrzych przygotowuje się do zapewnienia schronienia dla 150 psów i około 50 kotów. Prawdopodobne jest, że ulica Beethovena zostanie wybrana jako lokalizacja tego schroniska. Miasto planuje czekać na propozycje do 12 kwietnia. Na ten cel zarezerwowany jest budżet w wysokości kilkunastu milionów złotych, a planowany projekt obejmuje obszar ponad 2000 m².

Zarząd aktualnego schroniska zauważa konieczność zmiany obiektu z powodu jego stanu technicznego i nieprzystosowania do współczesnych standardów. Kierownik schroniska, Michał Niewiadomski, stwierdził, że budynek jest znacznie zużyty i przestarzały. Ponadto, aktualna lokalizacja jest zbyt blisko obszarów mieszkalnych, co uniemożliwia rozbudowę lub gruntowną renowację. Dlatego podjęto decyzję o przeniesieniu schroniska na bardziej oddalone tereny, a obecna nieruchomość zostanie przekazana Gminie Wałbrzych.

Według planu finansowego, 85% budżetu na nowe schronisko ma pochodzić z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Reszta środków będzie pochodzić z budżetu Gminy Wałbrzych.

Prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej, potwierdził prawidłowość wniosków dotyczących finansowania. Zaznaczył, że środki z Unii Europejskiej są obecnie dostępne w większej ilości niż liczba złożonych wniosków. Istotnym jest więc ich prawidłowe wykorzystanie.