Podpisanie Porozumienia Terytorialnego dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego – nowe perspektywy inwestycyjne dla Dolnego Śląska

W salach Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia Terytorialnego. Aktem prawnym zaszczycony był wicemarszałek Grzegorz Macko, który podpisywał dokument wspólnie z Dariuszem Kucharskim – burmistrzem Dzierżoniowa i liderem Południowego Obszaru Funkcjonalnego. W ceremonii uczestniczyli również przedstawiciele samorządów okolicznych miast: Dzierżoniowa, Kłodzka i Ząbkowicka. Porozumienie określa sposób realizacji strategicznych inwestycji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2021-2027.

Grzegorz Macko, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, przypomniał o rozmowach z Europejską Komisarz Elizą Ferreirą, które miały miejsce w Brukseli cztery lata temu. Dyskusje dotyczyły skomplikowanej sytuacji Dolnego Śląska oraz możliwości dodatkowego wsparcia funduszy europejskich dla południowej części regionu. Teraz, te plany stają się rzeczywistością – Porozumienie Terytorialne zostało podpisane, otwierając drogę dla wielu projektów rozwojowych na południu Dolnego Śląska.

Terytorialne Porozumienie to kluczowy dokument dla Południowego Obszaru Funkcjonalnego. Pozwoli ono na realizację licznych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które mają wpływ na obszar większy niż jednej gminy. W maju poprzedniego roku samorządy ziemi kłodzkiej, ząbkowickiej i dzierżoniowskiej wybrały Dzierżoniów jako lidera Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego.

Wicemarszałek Grzegorz Macko wyraził swoją radość z faktu, że strategia terytorialna, zaplanowana w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027, wchodzi teraz w fazę praktyczną. Wspólnie z samorządami regionu będą mogli realizować projekty kluczowe dla ich terenów. Dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego, obejmującego ziemię kłodzką, ząbkowicką i dzierżoniowską, przyznano alokację w wysokości 119,5 mln euro, z czego blisko 81 mln euro pochodzi z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.