Otwarcie filii Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego w Wałbrzychu

Filia Uniwersytetu Medycznego z Wrocławia ma zostać uruchomiona w Wałbrzychu. Przewiduje się, że od października tego roku miejsce to stanie się miejscem edukacji dla przyszłych lekarzy. Proces rekrutacyjny już rozpoczął się dzięki systemowi online, a planowane jest przyjęcie 50 studentów na Wydział Lekarski.

Informacje prasowe z uczelni podały w komunikacie w czwartek, że Wrocławski Uniwersytet Medyczny jest pierwszą uczelnią w Polsce, która otrzymała pozwolenie od ministra edukacji i nauki na utworzenie jednolitych studiów magisterskich na kierunku lekarskim w ramach swojej filii.

„Zwiększanie liczby przyszłych specjalistów medycznych jest jednym z głównych celów Ministerstwa Edukacji i Nauki, ze względu na znaczenie dostępności i jakości opieki zdrowotnej dla obywateli Polski. Dodatkowym argumentem za wsparciem tej inicjatywy jest niedawna ewaluacja, która przyznała Uniwersytetowi Medycznemu we Wrocławiu kategorię A w trzech dyscyplinach naukowych: naukach medycznych, farmaceutycznych oraz naukach o zdrowiu”- cytuje komunikat sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Wojciecha Murdzka.

Murdzek jest przekonany, że wysokie notowania uczelni potwierdzają jej ogromny potencjał do rozwijania programu edukacyjnego na kierunku lekarskim. Daje to również gwarancje, że standard edukacji utrzymany zostanie również w nowo otwartej filii.

Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prof. Piotr Ponikowski, zaznaczył brak 50 tys. lekarzy w Polsce jako jeden z powodów za stworzeniem nowych miejsc studiów. Jego zdaniem, edukacja jest odpowiedzią na ten problem.