Operacja "Prędkość" na drogach wałbrzyskich – apel policji o rozwagę za kierownicą

Działania mające na celu egzekwowanie przepisów ruchu drogowego zostały zaplanowane na dzisiejszy dzień przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu. Operacja przewiduje intensywne kontrole na terenie miasta i powiatu wałbrzyskiego, z akcentem na kwestię przekraczania dozwolonej prędkości. Szczególnie na celowniku są kierujący, którzy notorycznie łamią ten przepis, zwłaszcza w obszarach zabudowanych oraz w pobliżu przejść dla pieszych. Jednocześnie, nie pomijane będą również inne naruszenia zasad ruchu drogowego.

W ramach operacji „Prędkość”, oprócz monitorowania prędkości, mundurowi skupiają się także na innych formach agresji na drodze oraz różnorodnych wykroczeniach. Badają trzeźwość kierujących, kontrolują stan techniczny pojazdów, sprawdzają uprawnienia do kierowania oraz zwracają uwagę, czy podróżujący stosują pasy bezpieczeństwa.

Policja podkreśla, że konsekwencje przekroczenia dopuszczalnej prędkości mogą być poważne. Grzywna w postaci mandatu karnego może wynieść do 2,5 tys. złotych, a dla tzw. recydywistów drogowych – nawet do 5 tys. złotych. Dodatkowo, zgodnie z skalą przewinienia, kierowcy mogą zostać obciążeni punktami karnymi. W przypadku przekroczenia prędkości na obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h, prawo jazdy zostanie zatrzymane na miejscu kontrola drogowej, a decyzję o zatrzymaniu uprawnień na okres 3 miesięcy podejmie starosta właściwy dla miejsca zamieszkania kierowcy.

Niestosowanie się do zasad ruchu drogowego jest nieodpowiedzialnym zachowaniem, które często prowadzi do realnego zagrożenia na drodze i w konsekwencji, może skutkować tragicznymi wypadkami.