Łaźnia miejska i dawne zakłady mięsne w Wałbrzychu ulegają rozbiórce

Stare miejskie termy mieszczące się przy Małej ulicy w centrum miasta, są obecnie poddawane procesowi wyburzania. Równocześnie, są również rozbierane pozostałości po dawnych zakładach mięsnych znajdujących się w tym samym miejscu. Decyzję o zniszczeniu tych reliktów architektury, które datują się aż do XIX wieku, podjął Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego.

Zadanie to nie jest łatwe – ciężki sprzęt powoli, ale systematycznie kruszy stare mury. Obszar, na którym prowadzone są te działania, został odpowiednio zabezpieczony i otoczony ogrodzeniem. Tereny te są obecnie własnością Gminy Wałbrzych, po tym jak zostały przejęte od prywatnego właściciela, który nie podjął się ich zabezpieczenia.

Warto przypomnieć, że funkcjonowanie łaźni miejskiej zakończyło się już w latach 50. XX wieku, ze względu na uszkodzenie basenu. Od tego czasu obiekt popadał w ruinę, aż w końcu zadecydowano o jego wyburzeniu.