Ekspansja sieci tras rowerowych w Wałbrzychu

Głęboko zakorzeniony w planach rozwoju gminy Wałbrzych jest ambitny cel rozszerzenia istniejącej sieci dróg rowerowych. W ramach tego zamysłu właśnie uruchomione zostały konsultacje społeczne, mające na celu zgromadzenie opinii na temat proponowanego projektu. Jednym z kluczowych elementów planu jest stworzenie nowej trasy rowerowej, która będzie biegła wzdłuż Obwodnicy Europejskiej.

Geograficzne zróżnicowanie terenu sprawia, że Wałbrzych to miejsce, gdzie wyznaczenie tras rowerowych stanowi nie lada wyzwanie. Niemniej jednak, grupa entuzjastów kolarstwa podjęła się tego zadania i zaprezentowała propozycję dodania do sieci aż 40 kilometrów nowych ścieżek. Najważniejszym celem tego projektu jest połączenie wszystkich dzielnic miasta.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego umieszczony został link do ankiety, za pomocą której mieszkańcy mogą wyrazić swoje zdanie na temat proponowanego planu oraz przedstawić własne pomysły na jego ulepszenie. Ankieta będzie dostępna przez następny miesiąc. Warto jednak podkreślić, że sugerowanie nowych tras niekoniecznie musi oznaczać budowę zupełnie nowych dróg wyłącznie dla rowerów. Często może to polegać na wyznaczeniu specjalnych pasów na już istniejących drogach.

„Zastosowanie różnorodnych rozwiązań technicznych podczas tworzenia infrastruktury dla rowerzystów nie zawsze musi oznaczać budowę zupełnie nowych tras lub oddzielanie ich od ruchu samochodowego. Na całym świecie widzimy tendencję do adaptacji istniejącej infrastruktury drogowej tak, aby rowerzyści mogli z niej korzystać w bezpieczny sposób”, mówi Arkadiusz Grudzień.

Przewidywane koszty realizacji tych planów mogą sięgnąć nawet kilkudziesięciu milionów złotych. Jednakże, miasto ma zagwarantowane fundusze na ten cel ze strony Unii Europejskiej.