Ograniczenia dla kierowców – zamknięcie serpentyn prowadzących do Boguszowa

Kierowcy muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Droga wojewódzka numer 367 w Boguszowie-Gorcach, na odcinku od ulicy Krakowskiej do granicy administracyjnej Wałbrzycha, zostanie zamknięta na dłuższy czas. Wszystko za sprawą prac związanych z budową obwodnicy, które mają ruszyć już w przyszłym tygodniu.

Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu poinformował o zmianach w organizacji ruchu drogowego. Wykonawca robót, firma Eurovia Polska S.A, zgłosiła plany rozpoczęcia prac budowlanych nad obwodnicą m. Boguszów-Gorce etap I od dnia 16.08.2023 r., co wiąże się z koniecznością czasowego zamknięcia części drogi wojewódzkiej nr 367.

Budowę drogi podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich ma na celu rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 367 w miejscowości Boguszów Gorce na odcinku o długości 800 metrów – od ul. Krakowskiej do granicy administracyjnej miasta Wałbrzycha. Prace budowlane będą wykonywane w obecnej lokalizacji drogi. Przewidywany koszt tego etapu prac wyniósł blisko 20,6 mln złotych. Do przetargu zgłosiło się pięć firm, lecz wybór padł na firmę Eurovia S.A., która zaoferowała realizację zadania za kwotę 16,8 mln złotych. Planowany czas realizacji to 18 miesięcy.

Drugi etap zakłada budowę nowego odcinka drogi o długości 3,7 km, który będzie prowadził do skrzyżowania DW nr 367 z ulicą Krakowską.