Decyzja Rady Powiatu Wałbrzyskiego o dofinansowaniu na prace konserwatorskie i restauracyjne przy zabytkach w 2024 roku

Nieodległe plany Rady Powiatu Wałbrzyskiego, dotyczące roku 2024, obejmują przyznanie środków finansowych na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich oraz budowlanych na obiektach zaliczanych do kategorii zabytków. Te obiekty to te, które są wpisane do oficjalnego rejestru zabytków lub te, które zostały zgłoszone do gminnej ewidencji zabytków.

Do instytucji, które mają otrzymać wsparcie finansowe, należy Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Jeruzalem”. Przyznano mu kwotę 40 tys. złotych na prace renowacyjne i naprawcze kamiennych opasek okiennych, znajdujących się w Budynku dawnego Zboru Ewangelickiego przy ulicy Kasprzaka 13 w miejscowości Boguszów-Gorce.

Ponadto, Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny z Gostkowa otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 35 tysięcy złotych. Wsparcie to jest przeznaczone na kontynuowanie prac remontowych, konkretnie remont elewacji kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, znajdującego się w Jaczkowie.

Kolejny na liście beneficjentów jest Parafia Kościoła Polskokatolickiego pw. św. Pawła Apostoła z Boguszowa-Gorcach, która otrzyma 40 tysięcy złotych na prace remontowe zawieszenia dzwonu, wymianę serca dzwonu, łożysk, normaliów oraz na instalację automatyki poruszającej dzwon w miejscowym kościele.

Dofinansowanie w kwocie 13 tys. zł przypada na Wspólnotę Mieszkaniową przy ul. Wyszyńskiego 13 w Walimiu na wykonanie prac dekarskich – konkretnie remont dachu pomieszczeń gospodarczych znajdujących się w budynku wielorodzinnym przy tej samej ulicy.

Dodatkowo, Wspólnota Mieszkaniowa z Walimia przy ul. Konopnickiej (numery 2,2a,2b,2c) otrzymuje kwotę 9 tysięcy złotych na renowację i wymianę drzwi wejściowych (łącznie trzy bramy) w budynku wielorodzinnym przy tym samym adresie.

Następnie, kwota 13 tysięcy złotych zostaje przydzielona dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głównej 34 w Sokołowsku na prace remontowe balkonów na wschodniej elewacji budynku wielorodzinnego przy tym adresie.

Decyzja o dofinansowaniu została poparta przez większość radnych. Jednak Ewa Dorosz, Ramona Bukowska, Jarosław Buzarewicz, Leonard Górski, Kamil Orpel, Jolanta Woźniak postanowili „wstrzymać się” od głosu.