Ćwiczenia obronne "Wrzesień-23" w Wałbrzychu: 150 uczestników, 33 jednostki sprzętu i scenariusz kryzysowy

W Wałbrzychu przewiduje się uczestnictwo około 150 osób w zaplanowanych ćwiczeniach obronnych o nazwie „Wrzesień-23”, podczas których wykorzystane zostaną 33 jednostki sprzętu. Wśród uczestników znajdą się reprezentanci Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Policji. Ćwiczenia te będą w dużej mierze skupiały się na sytuacji kryzysowej mającej miejsce na Ukrainie i jednym z przygotowanych scenariuszy jest zamach terrorystyczny.

Prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej, wskazuje na praktyczny charakter tych ćwiczeń, które są odzwierciedleniem realnych zagrożeń, a nie abstrakcyjnych założeń. Wśród obserwatorów tych działań będą nowi mieszkańcy miasta, którzy niedawno przybyli z Ukrainy i doświadczyli podobnych sytuacji.

Częścią planowanych działań będzie próba dostarczenia energii elektrycznej do pewnych obszarów miasta przy użyciu potężnego agregatu. To zestawienie stanowi analogię do sytuacji, w której Wałbrzych dostarczał podobne urządzenia do ukraińskiego miasta partnerskiego – Borysławia. Scenariusz ćwiczeń uwzględnia także poszukiwanie uciekających terrorystów w nieodnowionym obszarze Starej Kopalni.

Wojciech Łomnicki, kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, wyjaśnia, że ćwiczenia te będą okazją do sprawdzenia procedur obowiązujących w Urzędzie Miasta. Wśród nich na pierwszy plan wysuwają się zadania związane z utrzymaniem stałego dyżuru, realizacją akcji kurierskiej, zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania organu miasta oraz kierowaniem i nadzorowaniem działań w miejscu pracy. Szczególna uwaga poświęcona zostanie współpracy służb ratunkowych i porządkowych w kontekście ewentualnego zawalenia się budynku w wyniku eksplozji, aresztowania niebezpiecznych sprawców oraz zapewnienia zasilania na dużym obszarze miasta.

Planowane ćwiczenia rozpoczną się w czwartek o godzinie 10:00.