Plan utworzenia nowego parku w Szczawnie-Zdroju zyskuje poparcie

Pomysł na stworzenie parku w Szczawnie-Zdroju rośnie w siłę. Miejscem, które miałoby poddać transformacji jest obszar położony przy pomniku Ułanów Nadwiślańskich. Decyzje wstępne na ten temat zostały już zapadnięte.

Mimo, że proces przekształcania fragmentu lasu znajdującego się za pomnikiem Ułanów Nadwiślańskich w park jest jeszcze daleki od zakończenia, lokalne władze coraz bardziej zdecydowanie wyrażają swoje przekonanie o wartości takiego przedsięwzięcia. Pierwszym krokiem ma być uporządkowanie obszaru otaczającego bezpośrednio pomnik.

Marek Ćmikiewicz, zastępca burmistrza Szczawna-Zdroju, tłumaczy, że głównym celem jest podniesienie estetyki miejsca poprzez remont schodów prowadzących do pomnika, zamiana nawierzchni wokół monumentu na granitową, a także ustawienie ławek, koszy i tablic informacyjnych. Zaznacza również, że niedawno niezagospodarowane tereny wokół pomnika zaczynają przekształcać się w osiedla mieszkalne.

Ćmikiewicz podkreśla, że uwzględniają również rosnącą zabudowę w okolicy, taką jak ulica Leśna czy osiedle Zdrojowe, zlokalizowane za nasypem kolejowym, w kierunku ulicy Mickiewicza. Wartością dodaną nowego parku miałaby być możliwość odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców osiedli w pobliżu pomnika.

Propozycja przystosowania obszaru porośniętego lasem i samosiejkami, znajdującego się nieopodal pomnika Ułanów Nadwiślańskich, nie jest nowatorska. Pomysł ten był już rozważany przez władze miasta kilka lat temu. Dopiero jednak teraz zdobywa on aprobatę radnych miejskich.