Co zrobić z gruzem i odpadami poremontowymi?

Gruz i odpady budowlane, które towarzyszą większości prac porządkowo-remontowych nie mogą trafić do jednego kosza ze śmieciami komunalnymi. Istnieją różne sposoby, które pozwalają bezpiecznie zagospodarować wytworzone odpady – jednym z nich jest wynajem specjalnego kontenera na śmieci poremontowe. Jak zamówić taki kontener i dlaczego prawidłowa utylizacja odpadów budowlanych ma tak duże znaczenie?

Czy można wyrzucać odpady poremontowe do śmietników komunalnych?

Odpady budowlane nie powinny znaleźć się w tradycyjnym koszu. Ta grupa śmieci obejmuje najczęściej elementy betonowych konstrukcji i pozostałości materiałów budowlanych o właściwościach, które mogą negatywnie oddziaływać na stan zdrowia osób zajmujących się przetwórstwem śmieci komunalnych. Przykładem odpadów budowlanych, które mogą wywołać uszczerbek na zdrowiu, są odłamki gruzu o ostrych krawędziach i dużej wadze, metalowe pręty czy duże części mebli. Z myślą o ograniczeniu ich wpływu na stan zdrowia innych osób gruz i inne odpady powinno się odpowiednio zabezpieczyć i składować w specjalnych kontenerach.

Gdzie wyrzucać odpady budowlane?

Najlepszym rozwiązaniem jest wywóz odpadów budowlanych na składowisko, czyli do punktów funkcjonujących w obrębie gmin, które przyjmują różne rodzaje odpadów budowlanych. Takie miejsca potocznie nazywa się PSZOK-ami, czyli Punktami Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na miejscu znajdują się pojemniki przeznaczone do składowania konkretnego rodzaju śmieci powstałych w wyniku remontu lub budowy. Wadą dostarczenia gruzu do PSZOK-a jest konieczność zorganizowania transportu na własną rękę oraz ograniczona ilość śmieci budowlanych, które można dostarczyć w ciągu jednego roku (przypadająca na jednego mieszkańca).

Wywóz gruzu i odpadów po remoncie można zlecić również firmie zewnętrznej, która oferuje kontenery na wynajem. Wśród najpopularniejszych firm świadczących tego typu usługi na terenie Dolnego Śląska warto wskazać firmę Eko-logis o dużym doświadczeniu w branży odbioru odpadów. Kontenery na wynajem są dostępne w różnych wariantach gabarytowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://eko-logis.com.pl/.

Wynajem kontenera na gruz budowlany i odpady poremontowe

Kontenery w Wałbrzychu na wynajem, które sprawdzą się przy pracach budowlano-remontowych, można dopasować do konkretnego rodzaju wytwarzanych odpadów. Najpopularniejsze z dostępnych opcji to:

  • kontenery na gruz czysty,
  • kontenery na zmieszane odpady budowlane,
  • kontenery na odpady wielkogabarytowe,
  • kontenery na odpady z opakowań,
  • kontenery na odpady z papy budowlanej.

Przy ogólnym remoncie domu lub mieszkania najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wybór kontenera na zmieszane odpady budowlane. W takim pojemniku można składować m.in.: plastikowe opakowania, elementy drewniane, części płyt gipsowo-kartonowych, potłuczone szyby i okna, złom, odpady materiałów dociepleniowych, a także gruz czysty. Kontenery przeznaczone do składowania wyłącznie gruzu czystego umożliwią natomiast przekazanie większej części gruzu do recyklingu i jego ponowne wykorzystanie.

Nielegalne składowanie odpadów – kary

Wyrzucanie śmieci poremontowych do kosza komunalnego może skutkować otrzymaniem grzywny pieniężnej z ramienia spółdzielni mieszkaniowej. Z karą finansową powinni liczyć się także osoby, które nielegalnie pozostawią śmieci w miejscu do tego niewyznaczonym, np. w lesie. W takiej sytuacji mandat może wynieść od 20 do 5000 złotych lub więcej (jeśli porzucone odpady w sposób degradujący oddziałują na środowisko).