Złóż wniosek o dodatek elektryczny

Zgodnie z tegorocznymi rozporządzeniami osoby, które korzystają z energii elektrycznej w celu ogrzania nieruchomości mogą starać się o dodatek elektryczny. Należy jednak wykazać, że głównym źródłem ogrzewania w gospodarstwie domowym jest właśnie energia elektryczna. Wpis ten powinien zostać zrealizowany w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W czasach wysokiej inflacji z pewnością dodatek elektryczny jest dużym wsparciem dla wielu gospodarstw domowych i wynosi 1000 zł lub 1500 zł. Kwota dodatku jest uzależniona od wysokości zużycia energii w 2021 roku. Jeżeli gospodarstwo nie zużyło więcej niż 5 tysięcy kWh dodatek przyznawany będzie w wysokości 1000 zł, jeśli zużycie prądu wyniosło więcej niż 5 tysięcy kWh dodatek wynosić będzie 1500 złotych.

Dodatek nie przysługuje osobom, które korzystają z odnawialnych źródeł energii. Nie przysługuje również tym, którzy skorzystali z dopłat do węgla, a także innych rodzajów paliw. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty poświadczające ilość zużytych kWh. Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Sienkiewicza 6-8 w Wałbrzychu. Termin składania wniosków to 1 luty 2023 rok.