Zakończenie prac budowlanych na dwóch parkingach w dzielnicy Podzamcze

W otoczeniu hali targowej w Podzamczu realizowane są dwie inwestycje mające na celu stworzenie 170 miejsc parkingowych dla samochodów. Pierwszy z parków jest już gotowy do użytkowania, natomiast na placu drugiej inwestycji widoczne są już kontury przyszłego parkingu, a także powstaje droga zapewniająca dojazd do niego.

Od początku bieżącego roku w pobliżu szkoły prowadzona jest długo oczekiwana budowa, która mimo niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak zima, ruszyła pełną parą. W momencie poprawy pogody, zrealizowano wiele prac: teren uległ znaczącym zmianom – przeprowadzone zostały prace nad przebudową wjazdów, układaniem chodników oraz tworzeniem miejsc parkingowych. Dodatkowo postawiono już część latarń.

Trwają intensywne prace przy budowie dużego parkingu między ulicami Hetmańską i Grodzką w Podzamczu. Planowany jest on na około 120 miejsc. Jednak ramy projektu obejmują nie tylko budowę tego parkingu, ale również przebudowę części drogi oraz miejsc parkingowych wzdłuż tego terenu, budowę chodników, boksów oraz nasadzenia nowych drzew i ogrodzeń. Wszystko to spowoduje istotną zmianę wyglądu Podzamcza w okolicy hali targowej.

Podczas najbliższej sesji rady miejskiej planowane jest przesunięcie środków na uzupełnienie budżetu przeznaczonego na ten parking. Zostanie on udostępniony bezpłatnie, podczas gdy na pobliskim, płatnym parkingu spółdzielni wszystkie miejsca zostały już abonamentowo wynajęte. Nowy parking będzie oświetlony, monitorowany i dostępny do wjazdu z obu stron – zarówno od strony ulicy Grodzkiej, jak i Hetmańskiej. Jak podkreślał prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej podczas ostatniej sesji rady miejskiej 20 lutego, to bardzo ważne rozwiązanie dla rodziców, którzy codziennie odwożą swoje dzieci do szkoły. Dzięki temu będą mogli zaparkować samochód i bezpiecznie odprowadzić dziecko do niedaleko znajdującej się szkoły.