Zakończenie etapu II modernizacji dróg powiatowych w ramach projektu poprawy bezpieczeństwa użytkowników

Finalny etap zadania zatytułowanego „Modernizacja dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu – etap II” dobiegł końca. Celem tego przedsięwzięcia było odnowienie fragmentów dróg powiatowych Nr 3393D, 3367D, 3376D, 3377D, 3374D na całkowitej długości około 4 kilometrów. W ramach realizacji tego zadania, wykonano nowe powierzchnie bitumiczne jezdni, wzmocniono pobocza i przeprowadzono towarzyszące prace budowlane.

Sfinalizowane prace były realizowane na podstawie umowy nr 31.WOS.273.1.6.2024 z dnia 5 lutego 2024 roku, dotyczącej prac budowlanych związanych z projektem „Modernizacja odcinków dróg powiatowych w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu- etap II”. Prace rozpoczęły się 11 marca 2024 roku i zostały zakończone 5 czerwca 2024 roku.

W trakcie modernizacji przeprowadzono roboty budowlane na pięciu odcinkach dróg:
1. Ulica Wiejska w Michałkowej na odcinku 3374 D o długości 0,800 km,
2. Droga 3393 D w Gostkowie- o długości 0,670 km,
3. Droga 3367 D w Grzędach – o długości 1,000 km,
4. Ulica Świerkowa w Sierpnicy na odcinku 3377 D – o długości 0,530 km,
5. Ulica Górna w Jugowicach na odcinku 3376 D – o długości 1,000 km.

Podczas prac modernizacyjnych wykonano szereg czynności, takich jak roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, remont systemu odwodnienia dróg z miejscowym umocnieniem rowów płytami ażurowymi, ułożenie nowych warstw bitumicznych jezdni oraz nawierzchni zjazdów i umocnienie poboczy mieszanką kamienną.

Za realizację robót odpowiadało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Poniatowskiego 25, w Jaworze. Całkowita wartość odebranych prac wyniosła brutto 1.879.776,12 zł.

Inwestycja została dofinansowana z Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Wysokość dofinansowania wynosiła 95% wartości robót, co przekładało się na kwotę 1 785 787,31 zł.