Wałbrzyski Szpital Onkologiczny otwiera nowoczesne centrum badawcze, oferujące dostęp do pionierskich terapii onkologicznych

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu z dumą zaprezentował swe najnowsze osiągnięcie – Onkologiczne Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. Uruchomienie tego ośrodka, specjalizującego się w prowadzeniu badań niekomercyjnych, otwiera drogę do łatwego i bezpłatnego dostępu do najnowszych leków, które są jeszcze na etapie wdrażania do globalnej praktyki medycznej. Istnieje też nadzieja, że atrakcyjność takiej placówki przyciągnie młodych, ambitnych lekarzy. 27 listopada 2023 roku miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia Centrum.

Szereg miesięcy przygotowań pod przewodnictwem profesor Aleksandry Butrym zaowocowało powstaniem ośrodka, który będzie prowadził badania kliniczne na pacjentach cierpiących na różne rodzaje nowotworów, takie jak chłoniaki, szpiczak plazmocytowy czy białaczki. Szpital w Wałbrzychu zdołał uzyskać dofinansowanie na poziomie 6 156 753 złotych na realizację tego projektu, które otrzymał w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych. Umowę podpisano w marcu 2023 roku, a planowany czas wsparcia projektu to pięć lat.

Specjalistyczny Szpital im. A. Sokołowskiego jest jednym z 23 ośrodków w Polsce, które mają interdyscyplinarne zespoły z doświadczeniem w badaniach klinicznych. W roku 2022 przeprowadzono tam leczenie 17 000 pacjentów na 25 oddziałach i wykonano 15 badań komercyjnych. Szpital otrzymał również znaczne dofinansowanie na badania komercyjne dotyczące leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej, wynoszące 29 105 650 złotych.

Twórcy Centrum zapewniają, że prace badawcze prowadzone w Wałbrzychu przyczynią się do postępu w leczeniu chorób onkologicznych, a także umożliwią pacjentom dostęp do najbardziej nowatorskich metod i leków. Pacjenci ze szpitala w Wałbrzychu będą mieli możliwość korzystania z nowych terapii jeszcze przed ich oficjalnym wejściem do standardów leczenia, co umożliwi im dostęp do terapii na równi z pacjentami z Bostonu czy Paryża.

Centrum będzie stanowiło atrakcyjną opcję dla młodych lekarzy, którzy będą mieli możliwość zdobycia doświadczenia w zakresie badań klinicznych. Szpital podejmuje się tego wyzwania, świadcząc usługi na wysokim poziomie, począwszy od SOR-u, na Centrum kończąc. Dyrektor szpitala, Mariusz Misiuna, wyraził nadzieję, że otwarcie placówki przyciągnie studentów medycyny z Wrocławia i innych ośrodków, którzy będą mogli obserwować pracę doświadczonych lekarzy na miejscu. W perspektywie dwóch lat planowane jest zatrudnienie na nowo utworzone stanowiska zarówno aktualnego personelu, jak i przyszłych lekarzy, którzy rozpoczną swoją edukację w Wałbrzychu.