Wałbrzyski powiat: zimowe wyzwania dotyczące parkowania i bezpieczeństwa na stokach narciarskich

Ostatni odcinek zimy przyniósł do głowy kwestię problemów z parkowaniem, które często napotykają kierowcy w miejscach stanowiących atrakcje turystyczne w powiecie. A jak wygląda sytuacja z bezpieczeństwem narciarzy?

Jak donosi lokalne starostwo, podczas spotkania komisji bezpieczeństwa i porządku, które odbyło się 18 grudnia, omówiono kluczowe aspekty związane z przygotowaniem na zimę oraz zapewnieniem bezpieczeństwa dla mieszkańców i turystów odwiedzających powiat wałbrzyski. Spotkanie, prowadzone przez starostę Krzysztofa Kwiatkowskiego, zgromadziło przedstawicieli Policji, WOPR, GOPR, PSP oraz innych zaproszonych gości.

Kwiatkowski wezwał funkcjonariuszy policji do zgłaszania wszelkich informacji o potencjalnych drogowych utrudnieniach związanych z warunkami pogodowymi. Szczególną uwagę zwrócił na kwestię odpowiedzialności powiatu za zapewnienie odpowiednich ścieżek dojazdowych dla przyjeżdżających turystów. Problemem okazało się zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, które są często ignorowane przez turystów, co uniemożliwia działanie urządzeń do odśnieżania.

Jako dowód na efektywność działań w tym zakresie, Starosta podał przykład Zagórza Śląskiego, gdzie problem z nieodpowiednim parkowaniem został zminimalizowany dzięki częstym kontrolom policji i karom grzywny.

W trakcie dyskusji omówiono również kwestię bezpieczeństwa na stokach narciarskich. Przedstawiciel GOPR poinformował, że obecnie jedynie na Dzikowcu posiadają umowę ratowniczą, stąd gwarantowana jest tam obecność GOPR przez całą zimę. Niewiadoma pozostaje kwestia obsługi ratowniczej na innych stokach, takich jak Jedlina-Zdrój czy Rzeczka.

Podsumowując, jednym z kluczowych problemów jest nadal niedostateczna liczba miejsc parkingowych w popularnych zimowych atrakcjach turystycznych. Krzysztof Kwiatkowski wezwał również Policję do przeprowadzania częstszych kontroli po zmierzchu, gdy wiele osób przyjeżdża na narty biegowe po pracy. Jak zaznaczył, obecność radiowozu może odstraszyć potencjalnych przestępców i skłonić kierowców do prawidłowego parkowania.