Kres trzydziestoletniej walki mieszkańców Podzamcza o swoje domy

Upłynęły trzy długe dziesięciolecia, w których mieszkańcy walczą o swoje prawa, protestując przed budynkiem Ratusza i w różnych lokalizacjach. Wśród nich są ci, którzy przetrwali te lata, prowadzeni przez niezłomnego Wawrzyńca Laskę. Wreszcie, podczas ostatniej sesji rady miejskiej 19 grudnia 2023 roku, doczekali się sprawiedliwości.

Wawrzyniec Laska opowiadał niedawno w wywiadzie dla dwutygodnika „Wiesz Co” w czerwcu 2022 roku o długotrwałej walce o swoje prawa. Nie potrafił zrozumieć, dlaczego spółka prawa handlowego, która nie miała nic wspólnego z miejscem jego pracy, otrzymała bezpłatnie prawie 750 mieszkań oraz inne obiekty jak przedszkola czy stołówki. Po latach walki skierował sprawę do Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, oskarżając prezydenta Wałbrzycha i prokuratora rejonowego w Wałbrzychu o zaniedbanie obowiązków w sprawie WTBS-u.

W dniu sesji rady miejskiej, mieszkający przy ulicy Basztowej Laska był świadkiem, jak rada głosowała nad nowymi zasadami nabywania i zbywania na rzecz uprawnionych lokatorów byłe mieszkania zakładowe. Wprowadzono również regulacje dotyczące udzielania bonifikat. Jak wspominał, WTBS otrzymało 750 mieszkań z puli 1450 – pozostałe domy zostały wykupione za symboliczne kwoty przez innych lokatorów, którzy później szydzili z tych, którym uniemożliwiono takie wykupienie. Niestety, wielu z nich nie dożyło tego historycznego dnia.

Za nowym rozporządzeniem głosowało 21 radnych, bez jakiejkolwiek opozycji. Dokument określa zasady nabywania i zbywania tzw. byłych mieszkań zakładowych według ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych przez Gminę Wałbrzych. Reguluje też warunki udzielania bonifikat przy sprzedaży tych lokali przez gminę na rzecz uprawnionych osób. Teraz gmina będzie miała możliwość wykupienia tych niefortunnych mieszkań i odsprzedania ich lokatorom, którzy mogą udowodnić, że byli poszkodowani w aferze mieszkaniowej – lub ich owdowiałym małżonkom i dzieciom. Wykupienie mieszkań będzie możliwe z bonifikatą, pod warunkiem, że gmina otrzyma zwrot z Funduszu Dopłat. Cena nie obejmuje wcześniej wpłaconej kaucji mieszkaniowej – płatność musi być dokonana jednorazowo.