Wałbrzyska delegacja w rozmowach z wojewódzkimi urzędnikami, mając na celu poprawę sytuacji powiatu

Dzisiaj Starosta Wałbrzyski – Leonard Górski wraz ze swoim zastępcą Mirosławem Lechem odbyli istotne rozmowy, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłość naszego powiatu. Spotkania te niewątpliwie stanowią kluczowy punkt ich agendy na dziś.

Najpierw spotkaliśmy się z Pawłem Gancarzem, który pełni funkcję Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Dyskusja dotyczyła możliwości wsparcia dla naszego powiatu, jak również planów współpracy na najbliższe lata – mówi Leonard Górski. W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego – Paweł Mazur.

Ponadto starosta Górski i jego zastępca Lech prowadzili dziś także rozmowy z Maciejem Awiżeniem – Wojewodą Dolnośląskim. Rozmowa ta skupiała się na identyfikacji potrzeb naszego powiatu oraz możliwościach dalszej współpracy.

Starosta Górski wyraził nadzieję, że te rozmowy szybko zaowocują konkretnymi i skutecznymi działaniami, które przyniosą pozytywne zmiany dla powiatu wałbrzyskiego. Dążymy do szybkiego i skutecznego rozwiązania przedstawionych kwestii – podkreślił Górski.