Rozpoczęcie 2024 roku w Wałbrzychu: nowa infrastruktura dla rowerzystów, remonty, inwestycje sportowe i odnowienie Starej Kopalni

Prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej, poddał pod dyskusję wydarzenia, które miały miejsce w 2023 roku i zdradził swoje ambitne plany na 2024 rok. To wizje m.in. budowy nowego stadionu w dzielnicy Nowe Miasto, kontynuacji prac renowacyjnych przy Starej Kopalni oraz modernizacji istniejącego wiaduktu na ulicy Wrocławskiej.

Wśród zaplanowanych inicjatyw znalazło się także stworzenie ścieżki rowerowej towarzyszącej obwodnicy miasta. Planowane są też inwestycje o ogromnej wartości finansowej. Zostanie przeznaczone prawie 240 milionów złotych na edukację, 134 miliony złotych na budownictwo mieszkaniowe oraz aż 115 milionów złotych na rozwój transportu i łączności.