Przygotowania do uruchomienia polskiego odcinka drogi S3 budzą zainteresowanie w Czechach

Według doniesień czeskich mediów lokalnych, intensyfikują się prace przygotowawcze związane z otwarciem polskiego odcinka drogi S3 prowadzącego z Kamiennej Góry do Bolkowa. W ramach tych działań, w Trutnovie i przyległych do niego miejscowościach, planuje się zamontować siedem urządzeń radarowych przeznaczonych do kontroli prędkości poruszających się tam pojazdów.

Ruch drogowy w Trutnovie ma szansę znacząco się zintensyfikować po oficjalnym otwarciu najnowszego fragmentu drogi S3 między Kamienną Górą a Bolkowem. Mimo że ruch ciężarówek będzie podlegał ograniczeniom, przewiduje się, że liczba samochodów osobowych korzystających z tej trasy wzrośnie.

W ramach planów na zagospodarowanie nowej sytuacji drogowej, Czesi zamierzają skonstruować tymczasowe rondo na skrzyżowaniu ulic Polska i Náchodská w Trutnovie.

Warto przypomnieć, że planowane jest uroczyste otwarcie wspomnianego odcinka drogi S3 łączącego Kamienną Górę z Bolkowem już w lipcu bieżącego roku.