Pogłębianie wiedzy uczniów na temat wodoru jako paliwa przyszłości

Stawiając pytania takie jak „Czy silnik spalinowy będzie funkcjonować po zasilaniu go wodorem?” oraz „Czy czysta woda zamiast dymu wydostanie się z rury wydechowej?”, prof. dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak z Katedry Inżynierii Pojazdów Politechniki Wrocławskiej prowadzi edukacyjne sesje dla uczniów szkół średnich i technicznych.

W ramach Dolnośląskiej Doliny Wodorowej, te spotkania są częścią cyklu o nazwie „Wodór – paliwo przyszłości” i odbywają się w Klastrze Edukacyjnym Invest in EDU. Odbywają się tu dyskusje o aktualnych problemach, które dotykają branżę motoryzacyjną i ciężki transport. Uczniowie mają okazję zdobyć najnowszą wiedzę akademicką i dowiedzieć się o dostępnych rozwiązaniach. WSSE ma nadzieję, że uczniowie będą inspirowani tą serią wykładów i kolejnymi spotkaniami na Politechnice Wrocławskiej, co pozwoli im przyczynić się do bezpiecznej i innowacyjnej przyszłości naszego kraju, a nawet całego świata!

Program ten jest finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Uczestniczą w nim uczniowie z takich szkół jak Zespół Szkół Nr 5 im. Maksymiliana Tytusa Hubera w Wałbrzychu, Zespół Szkół nr 2 „samochodówka”, oraz ZST Mechanik.