Podpisano umowę na modernizację budynków mieszkalnych w Wałbrzychu

Wczoraj miało miejsce ważne wydarzenie dotyczące inwestycji w infrastrukturę mieszkaniową Wałbrzycha. W biurach InVałbrzych została zawarta umowa, która określa ramy przebudowy i termomodernizacji zestawu budynków mieszkalnych. Konkretne lokalizacje to ulica Paderewskiego 19 oraz Młynarska 25 i 26.

Podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie wspomnianych prac modernizacyjnych jest GRUPA TWS sp., wybrana jako wykonawca projektu. Niezwykle istotne jest, że finansowanie nie obciąża tylko budżetu miasta, ale jest wsparte przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Roman Szełemej, prezydent miasta, podkreślił znaczenie tej inwestycji dla lokalnej społeczności. Dodał: „Nasza kolejna inicjatywa związana z remontem kamienic idzie pełną parą! Dzięki umowie z firmą TWS, do gruntownej przebudowy ruszają budynki przy ulicach Młynarskiej 25 i 26 oraz Paderewskiego 19. Zamierzamy stworzyć łącznie 28 nowoczesnych mieszkań komunalnych. Całość prac będzie kosztować ponad 10,5 miliona złotych”.