Planowane inwestycje Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2024

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Krzysztofa Kwiatkowskiego, starostę Powiatu Wałbrzyskiego, w roku 2024 przewiduje się realizację szeregu inwestycji, które będą dofinansowane sumą 16 milionów 722 tys. 990 zł. Szczegółowy plan przedstawia się następująco:

Pierwszą ważną inwestycją będzie budowa wieży widokowej na Górze Dzikowiec. Koszt tego przedsięwzięcia wyniesie 5 milionów 895 tys. zł i zostanie sfinansowany przez Rządowy Fundusz Polski Ład.

Następnie przeprowadzona zostanie renowacja zabytkowego obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Siodle, na co przeznaczono 1 milion 176 tys. zł . Zabytków. Dodatkowo zaplanowano renowację części budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju za kwotę 399 tys. 840 zł.

W planach jest również modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 3377D w miejscowości Rzeczka prowadzącej do Sierpnicy – koszt tej inwestycji to 1 milion 470 tys. zł. Przebudowa obiektu mostowego Nr JNI 01013263 w ciągu drogi powiatowej Nr 3367 D w miejscowości Jaczków, gm. Czarny Bór zostanie sfinansowana kwotą 2 miliony 352 tys. zł.

Wykaz inwestycji obejmuje również poprawę bezpieczeństwa poprzez utwardzenie poboczy dróg powiatowych za kwotę 1 milion 168 tys. 500 zł oraz odnowienie zabytkowego budynku Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju za sumę 1 milion 699 tys. 150 zł.

Nie zapomniano również o przebudowie drogi powiatowej nr 3397 D ul. Żeromskiego w Boguszowie – Gorcach, na co przeznaczono 662 tys. 500 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ostatnim punktem planu jest modernizacja odcinków dróg powiatowych o długości 4 km w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu-etap II za kwotę 1 milion 900 tys. zł.