Planowane działania remontowe budynków mieszkalnych na terenie Gminy Mieroszów

Gmina Mieroszów jest sygnatariuszem Porozumienia Partnerskiego, które ma na celu realizację projektu noszącego nazwę „Modelowa transformacja energetyczna budynków mieszkalnych w celu ograniczenia niskiej emisji w obszarze ZIT WOF – projekt grantowy”. Na realizację tych celów Gmina Mieroszów otrzymała dofinansowanie z Funduszu Spójności Terytorialnej (FST) w wysokości 5 milionów 161 tysięcy 596 złotych.

Podjęto już decyzje dotyczące konkretnych budynków, które zostaną poddane remontom. Są to budynki Wspólnot Mieszkaniowych znajdujące się pod następującymi adresami: Plac Niepodległości 24 i 25, ulica Mikołaja Kopernika 5, 31-32, 26 i 28, ulica Główna numer 14, 19 oraz 18. Na liście objętych remontem znalazły się również budynki przy ulicach: Polnej 7, Tkackiej 8, Sportowej 1 oraz Dworcowej 1.

Została również sporządzona lista rezerwowa budynków, które mogą zostać zaangażowane w projekt w razie potrzeby. Znajdują się na niej obiekty zlokalizowane pod adresami: Główna 7, Leśna 3a, Dolna 4, Słowackiego 3 oraz Powstańców 3.