Opóźnienia w budowie Letniego Parku Wodnego Aktiv Jedlina spowodowane problemami technicznymi i niekorzystnymi warunkami pogodowymi

Urząd Miasta Jedlina-Zdrój wydał oświadczenie dotyczące problemów z przewidywanym terminem ukończenia prac nad nowym obiektem rekreacyjnym – Letnim Parkiem Wodnym Aktiv Jedlina. Mimo zaangażowania i solidnej pracy wykonawcy, niespodziewane kwestie techniczne, liczne modyfikacje projektu, wprowadzone przez poprzedniego burmistrza, a także wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne, wymusiły konieczność przesunięcia oficjalnego otwarcia parku.

Inwestycja w Letni Park Wodny Aktiv Jedlina jest największym projektem realizowanym w Jedlinie-Zdroju od czasów powojennych. Kontrakt z firmą budowlaną został podpisany 2 lutego 2023 roku, z planem zakończenia prac do 15 kwietnia 2024 roku. Niemniej jednak, ze względu na wiele korekt projektowych, które pojawiły się podczas realizacji inwestycji oraz zmiany wprowadzone przez ówczesnego burmistrza Leszka Orpla, wykonawca wystosował wniosek o przedłużenie terminu zakończenia prac do 30 czerwca 2024 roku, 4 marca 2024 roku.

28 maja 2024 roku, niezwykle złe warunki pogodowe – silne opady deszczu i gradu – spowodowały poważne zniszczenia już wykonanych prac oraz budynku techniczno-gospodarczego. W związku z tym, 4 czerwca 2024 roku, firma budowlana zwróciła się z kolejnym wnioskiem o przesunięcie terminu ukończenia inwestycji do 26 lipca 2024 roku.

Burmistrz Jedliny-Zdroju, Ilona Bujalska, insystuje, że najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiej jakości realizacji projektu. Mimo nieoczekiwanych przeszkód, intensywne prace nad pierwszą częścią Letniego Parku Wodnego Aktiv Jedlina są w toku. Urzędnicy obecnie czekają na szczegółowe wyliczenia od firmy budującej park, które pozwolą na oficjalne potwierdzenie nowego terminu zakończenia prac. Bujalska zapewnia, że Gmina dokłada wszelkich starań, aby park był gotowy jak najszybciej i dziękuję za zrozumienie i cierpliwość mieszkańców.

Po zakończeniu budowy parku wodnego, gmina będzie musiała uzyskać częściowe pozwolenie na użytkowanie. Wymaga to pozytywnych opinii Sanepidu oraz Państwowej Straży Pożarnej. Przewiduje się, że wszystkie wymagane zezwolenia zostaną uzyskane pod koniec sierpnia lub na początku września 2024 roku.

Mimo opóźnienia, Gmina Jedlina-Zdrój planuje kontynuować inwestycję. Następne etapy obejmują montaż urządzeń wodnych w dwóch dodatkowych basenach, budowę basenu, brodzika dla dzieci, plaży oraz boiska do siatkówki. Drugi etap jest jednak uzależniony od pozytywnej oceny wniosku o dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021-2027.