Nowy rozdział w komunikacji Dolnego Śląska: budowa obwodnicy Boguszowa-Gorc

Podróżujący na trasie z Boguszowa do Wałbrzycha powinni zwrócić uwagę na pewne zmiany. Jedna z dojazdowych dróg, znana jako serpentyny, została zamknięta z powodu rozpoczęcia budowy obwodnicy Boguszowa-Gorc. Informacje o tej sytuacji zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Obwodnica, której budowa jest planowana, będzie miała długość około 4,5 km. Cały projekt podzielono na dwie fazy. Pierwszą fazę przeprowadzi firma EUROVIA S.A., która zajmie się rozbudową drogi wojewódzkiej nr 367 w miejscowości Boguszów – Gorce. Ten etap obejmie odcinek od ulicy Krakowskiej do granic Wałbrzycha. Ale to nie koniec prac. W ramach pierwszego etapu przewidziano także, między innymi, przebudowę zjazdów, stworzenie zatoki autobusowej przy ulicy Krakowskiej, rozbudowę elementów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz modernizację oświetlenia drogowego. Szacunkowy koszt tych prac wynosi prawie 16,9 mln zł brutto, a ich realizacja powinna zakończyć się do listopada 2024 roku.

Obwodnica przyniesie korzyści mieszkańcom regionu, a także poprawi komunikację na południu Dolnego Śląska. Drugi etap inwestycji zostanie przeprowadzony przez firmę Pracowania Projektowa MOSTOPOL. Planowany odcinek nowej drogi rozpocznie się od skrzyżowania ulic Kościuszki i Pułaskiego i dojdzie do skrzyżowania z ulicą Krakowską. W ramach tego etapu zaplanowano budowę wiaduktu drogowego nad ulicami Poniatowskiego i Świerczewskiego, skrzyżowania z drogami bocznymi oraz ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż trasy.

Prace nad dokumentacją tego etapu będą kosztować 1,9 mln zł brutto. Oczekuje się, że prace te potrwają do końca lipca 2025 roku.