Nowe strategie miasta Wałbrzych w walce z przeludnieniem dzików

Mieszkańcy i urzędnicy miasta Wałbrzych od dłuższego czasu zauważają problem narastającej populacji dzików na swoim terenie. Wobec tego, magistrat postanowił wprowadzić nowy plan działania, mający na celu usprawnienie procesu ochrony zarówno ludzi, jak i dzików.

Wojciech Łomnicki, kierujący Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wałbrzychu, przedstawił dotychczasowe podejście do problemu oraz zapowiedział wdrożenie innowacyjnej metody. Z uwagi na obecny stan prawny utrudniający skuteczną walkę z nadmierną ilością dzików oraz problem afrykańskiego pomoru świń, jedynym dostępnym rozwiązaniem do tej pory było odstrzeliwanie i utylizacja zwierząt, co wiązało się jednak z wieloma ograniczeniami.

Wcześniejsze akcje obejmowały współpracę różnych służb – policja zabezpieczała teren, natomiast straż pożarna lokalizowała dziki za pomocą dronów. Decyzje o miejscach do odstrzału podejmowane były pod nadzorem Łowczego Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu, choć możliwość odstrzału ograniczała się wyłącznie do obszarów niezamieszkanych. W związku z tym, miasto planuje wprowadzenie nowego podejścia – usypianie dzików.

Podczas ostatniej sesji rady miejskiej, która odbyła się 20 lutego, do budżetu miasta na rok 2024 wprowadzono nową pozycję: „Zakup strzelby Palmera wraz z niezbędnym wyposażeniem”. Strzelba ta ma być używana przez strażników miejskich w celu kontroli liczby dzików na terenie Wałbrzycha. Na ten cel przeznaczono 12 000 zł, a zmiany budżetowe zostały już przegłosowane. Teraz nadszedł czas na szkolenie strażników oraz podpisanie kontraktów z weterynarzami.

Mimo że sytuacja zwierząt budzi smutek, obecnie proponowane rozwiązanie pozwoli uniknąć cierpienia dzików wynikającego na przykład z ucieczki postrzelonego zwierzęcia. Ponadto, obecność dzików na ulicach i pomiędzy budynkami może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Zwłaszcza w sytuacjach, gdy dziki mogą poczuć się zagrożone, na przykład podczas ataku psa lub braku drogi ucieczki, ich zachowanie staje się nieprzewidywalne. W szczególności, dziki wykazują zainteresowanie koszami na śmieci, które często są źródłem problemów.