Nowa struktura opłat za ogrzewanie i ciepłą wodę w Spółdzielni Mieszkaniowej "Podzamcze"

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podzamcze” ogłasza, że począwszy od 1 listopada, wprowadza nowe zasady dotyczące rozliczania kosztów związanych z dostarczaniem ciepła. Będzie to obejmować wyodrębnioną opłatę za transport i cyrkulację podgrzanej wody – jako nowy element składowy opłat za korzystanie z lokalu.

Podstawą dla zmiany jest konieczność dostosowania się do wymogów prawnych. Nowe przepisy nakładają na spółdzielnię obowiązek oddzielenia kosztów podgrzewania zimnej wody z sieci od kosztów transportu i dystrybucji tejże wody. Stąd wynika, że ciepła woda o właściwej temperaturze, która jest stale dostępna w instalacji, generuje dodatkowe koszty energii potrzebnej do utrzymania jej temperatury. Do tej pory koszty te były zawarte w cenie 1 metra sześciennego podgrzewanej wody i ponoszone tylko przez użytkowników tej wody. Tymczasem, każdy mieszkaniec budynku korzysta z przygotowanej ciepłej wody, dlatego wszyscy powinni dzielić się kosztami z tym związanymi.

Poprzednio, do podgrzewania 1m3 wody wykorzystywano 0,3 GJ energii cieplnej. Teraz ten wskaźnik spadnie do 0,199 GJ/m3, co pozwoli obniżyć koszty podgrzewania wody. W konsekwencji opłata za podgrzewanie 1m3 wody, zmniejszy się z 43,73 zł do 30,08 zł.

Pozostała część kosztów, związana ze stratami ciepła i utrzymaniem właściwej jakości wody, zostanie wyodrębniona jako odrębna stała opłata miesięczna przypisana do lokalu (opłata za transport i cyrkulację podgrzanej wody). Kwota ta nie została jeszcze podana, gdyż będzie ona różnić się dla poszczególnych budynków. Czynniki wpływające na tę opłatę to między innymi technologia węzła cieplnego, długość instalacji doprowadzającej wodę oraz jakość izolacji termicznej budynku.

Zarząd Spółdzielni zapewnia, że koszty związane z transportem i dystrybucją podgrzewanej wody będą regularnie sprawdzane i dostosowane do aktualnych taryf dostawcy ciepła (PEC S.A.) oraz zmieniających się warunków, takich jak np. docieplenie budynku. Zarząd podkreśla również, że wprowadzenie nowych przepisów i podziału kosztów pozwoli na znaczne obniżenie opłat za centralne ogrzewanie. Niemniej jednak, dla niektórych lokatorów może to oznaczać wyższe rachunki.