Modernizacja i budowa nowych dróg w Szczawnie-Zdroju: Cztery przetargi, jeden już zrealizowany

Informacje na temat firmy, która ma za zadanie odnowić jedną z ulic w Szczawnie-Zdroju, są już dostępne. Ciekawostką jest jednak, gdzie pojawią się nowe ciągi komunikacyjne, ścieżki dla pieszych i rowerzystów oraz zmodernizowane przejścia dla pieszych. Zastanawiające jest także to, w których miejscach zostaną zamontowane czujniki radarowe.

W przeciągu ostatniego miesiąca, lokalna gmina opublikowała ogłoszenia o czterech przetargach. Mają one na celu realizację inwestycji związanych z budową nowych dróg oraz wprowadzeniem modyfikacji na istniejących głównych ulicach. 20 listopada urząd miasta poinformował o podpisaniu kontraktu na renowację ul. Wita Stwosza. Wykonawcą prac będzie Serafiński Roads Sp. z o.o. z Ludwikowic Kłodzkich. Koszt prac wyniesie 643 548,36 zł.

Szczegóły zadania obejmują modernizację nawierzchni ulicy Wita Stwosza poprzez jej sfrezowanie, a następnie ułożenie nowej warstwy bitumicznej oraz regulację studzienek kanalizacyjnych. Wykonawca będzie miał 30 dni na realizację prac od momentu podpisania umowy.

Działania te są częścią większego projektu pt. „Budowa i przebudowa dróg oraz infrastruktury towarzyszącej na terenie Szczawna-Zdroju”. W ramach niego planowana jest również modernizacja ulicy Wita Stwosza oraz przedłużenie ulicy Górnej w kierunku nowych terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Na ten cel, gmina pozyskała wiosną 6 300 000 zł z rządowego programu „Polski Ład”. Jednak z powodu anulowania przetargów spowodowanego zbyt wysokimi cenami, zadanie zostało podzielone na mniejsze części.