Kolejny krok ku dostępności: nowa ścieżka edukacyjna dla dzieci na wózkach w Wałbrzychu

Projekt stworzenia edukacyjnej ścieżki dostosowanej do potrzeb dzieci korzystających z wózków inwalidzkich, który został zrealizowany przy Specjalnej Szkole nr 10 w Wałbrzychu, został sfinalizowany kosztem trzydziestu tysięcy złotych.

Urszula Grunner, dyrektor placówki, podkreśliła, że stworzona ścieżka zawiera tablice manipulacyjne skonstruowane na odpowiedniej wysokości dla dzieci na wózkach. Dzięki temu, dzieci, które mają sprawne ręce, mają możliwość pełnej interakcji z tablicami. W szkole opiekują się kilkunastoma uczniami poruszającymi się na wózkach.

Inicjatywę o wartości 30 tysięcy złotych udało się przeprowadzić dzięki finansowemu wsparciu ze strony lokalnych przedsiębiorstw – Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Fabryki Toyoty. Dyrektor szkoły dodaje, że dzieci czują satysfakcję i radość z faktu, że projekt został specjalnie dla nich stworzony. Ścieżka jest dostępna bez żadnych barier – jest idealnie wypoziomowana i nie posiada żadnych progów, co gwarantuje łatwe i bezpieczne korzystanie z niej przez dzieci.

Ciekawym jest fakt, że to nie jedyna inwestycja realizowana przy wsparciu wałbrzyskiej filii Toyoty. Na początku aktualnego roku szkolnego oddano do użytku małą tężnię solankową zlokalizowaną przy Szkole nr 2 na Białym Kamieniu.