Intensywne kontrole na granicy polsko-niemieckiej powodują znaczące zakłócenia w ruchu drogowym

Według informacji dostarczonych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), intensywne kontrole przeprowadzane po stronie niemieckiej granicy spowodowały powstanie kilkukilometrowego zatoru na autostradzie A4, w pobliżu węzła Zgorzelec. Spowodowało to znaczne utrudnienia dla kierowców podróżujących w tym rejonie, z długością korka osiągającą aż 6 kilometrów.

Operacje kontrolne odbywają się po stronie niemieckiej, gdzie służby niemieckie zwężają drogę w celu przeprowadzenia kontroli. Wyższa intensywność działań dotyczy szczególnie przejścia granicznego w Jędrzychowicach. Niestety, to nie jest incydent odosobniony – podobne sytuacje miały już miejsce kilka razy od końca września, co wielokrotnie prowadziło do istotnych utrudnień w przepływie ruchu na granicy.

Niemcy zdecydowali się na wprowadzenie wyrywkowych kontroli jako jedną ze strategii walki z problemem nielegalnej imigracji. Celem tych działań jest zwiększenie efektywności identyfikacji i zatrzymywania osób próbujących nielegalnie przejść granicę.