Inicjatywa zrównoważonego rozwoju: Przygotowania do inauguracji największej farmy fotowoltaicznej w regionie na finałowym etapie

Obecnie w Wałbrzychu, przy ulicy Wysockiego, mają miejsce ostatnie prace przy realizacji budowy znacznej farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW. Zadanie to ma na swoim koncie Miejski Zakład Usług Komunalnych (MZUK) w Wałbrzychu. Budująca się farma będzie największą tego typu instalacją w całym regionie, a jej uruchomienie zaplanowane jest na najbliższy czas.

Rozmieszczenie farmy odbywa się na nieużytkach znajdujących się powyżej Starej Kopalni i w pobliżu stacji Tauronu. Cała instalacja składa się z 3600 dwustronnych paneli fotowoltaicznych, które razem będą generować do 2200 megawatogodzin energii rocznie. Jak podkreśla prezydent Roman Szełemej, to zasili nie tylko obiekty administracyjne, ale także instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych oraz PSZOK-i.

Koszt inwestycji wynosi około 15 milionów złotych, z czego znaczną część stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – aż 7 milionów złotych. Mniejsze instalacje fotowoltaiczne mają również powstać w innych miejscach Wałbrzycha oraz u partnerów projektu, w gminach Głuszyca i Jedlina-Zdrój.

Cel, jaki stoi za tą inwestycją to uniezależnienie się od zmiennych cen energii elektrycznej. Prezydent Szełemej podkreśla, że dzięki tej inwestycji MZUK osiągnie samowystarczalność energetyczną, co zapewni ciągłość działania obiektów takich jak stacja segregacji odpadów, działająca przez całą dobę.

Druga farma fotowoltaiczna ma powstać za sprawą Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu, tym razem na terenie Piaskowej Góry. To pozwoli PEC na zaspokojenie zapotrzebowania na energię, niezbędną do prawidłowego funkcjonowania ciepłowni. Wałbrzych, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, wprowadza takie rozwiązanie, gdzie farmy fotowoltaiczne są zarządzane przez samorząd.