Coraz więcej paneli fotowoltaicznych na budynkach publicznych w Głuszycy

W małej miejscowości jak Głuszyca, rosnąca liczba instalacji fotowoltaicznych stała się charakterystycznym elementem krajobrazu. Gmina kontynuuje prace nad upowszechnianiem odnawialnych źródeł energii, zgodnie z wcześniejszymi działaniami realizowanymi na terenie miasta.

Aktualnie trwają przygotowania do montażu kolejnych paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej. Tym razem planowane lokalizacje to Centrum Kultury-Miejska Biblioteka Publiczna oraz budynek Urzędu Miejskiego w Głuszycy.

W przypadku Centrum Kultury-Miejskiej Biblioteki Publicznej otrzyma ono instalację o mocy 30 kW. Natomiast Urząd Miejski w Głuszycy zostanie wyposażony w system fotowoltaiczny o mocy 10 kW. Szacuje się, że te dwie inwestycje przyczynią się nie tylko do oszczędności finansowych, ale także do poprawy jakości powietrza w mieście.

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków unijnych w ramach projektu „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”. Budżet projektu wynosi niemal 238,5 tys. zł, natomiast miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie w wysokości ponad 155 tys. zł.