Budżet Wałbrzycha na rok 2024 z nadwyżką i skupiony na inwestycjach – decyzja podjęta podczas sesji rady miejskiej

Po wnikliwych dyskusjach i analizach, podczas sesji rady miejskiej 19 grudnia, radni jednogłośnie zatwierdzili projekt budżetu dla Wałbrzycha na 2024 rok, który zgodnie z zapowiedziami skarbnik Ewa Kłusek, poprawiono o nowe elementy. Budżet ten prezentuje się szczególnie korzystnie, gdyż nie uwzględnia deficytu, a przeciwnie – zawiera nadwyżkę. Wszystko to wynika z nadchodzących zmian politycznych, które dają powód do optymizmu co do przyszłych finansów miasta.

Według przyjętego projektu, dochody budżetu Wałbrzycha na 2024 rok wyniosą 993 477 184,29 zł, natomiast wydatki szacowane są na kwotę 977 170 844,49 zł. Wobec tego, różnica między tymi dwiema wartościami wskazuje na nadwyżkę budżetową w wysokości 16 306 339,80 zł. Jest to zdecydowany zwrot od poprzednich lat, kiedy to miasto borykało się z deficytem.

Prezydent Roman Szełemej podczas sesji wskazał na liczne inwestycje, które są planowane do realizacji w najbliższych latach. Dzięki zaprzysiężeniu nowego rządu, prezydent ma nadzieję na lepszą współpracę i większą stabilność finansową dla miast i gmin, co powinno skutkować wzrostem udziału w podatku PIT o co najmniej 50%. Wśród przewidywanych inwestycji na 2024 rok zwrócił uwagę na rozbudowę szkół podstawowych, przebudowę ul. Beethovena oraz stworzenie schroniska dla zwierząt.

W swoim wystąpieniu, Roman Szełemej zaznaczył również, że będzie to pierwszy budżet bez konieczności zaciągania kredytów czy innych zobowiązań. Oczekuje natomiast na pozyskanie środków z Krajowego Planu Odbudowy, które mają być wykorzystane na remonty ulic. Mimo to, nie wszystko jest tak różowo – jak przykład negatywnych zmian podał ul. Dąbrowskiego na Białym Kamieniu, gdzie wszystkie budynki są w tak złym stanie, że nadają się jedynie do rozbiórki.

Prezydent Szełemej zapowiedział również wiele inwestycji w edukację oraz dotacje dla klubów sportowych. Łącznie, na inwestycje w nowym budżecie ma zostać przeznaczone około 250 mln zł. Dodatkowo, na ul. Chrobrego udało się pozyskać dodatkową dotację w wysokości 700 000 zł z jednego z rządowych programów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Miasta Wałbrzycha oraz uchwała budżetowa na rok 2024 otrzymały pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, choć nie obyło się bez uwag. Głos zabrał również radny Jerzy Langer z PiS, który wyraził zastrzeżenia dotyczące licznych poprawek do budżetu i prognozy finansowej.

Głosowanie nad uchwałą budżetową oraz dokumentem Wieloletniej Prognozy Finansowej przeprowadzono pod koniec sesji. Wyniki głosowania były następujące: 18 radnych było za, 2 przeciw, 2 wstrzymało się od głosu, jeden radny był nieobecny.