Transformacja krajobrazu między Podzamczem a Świebodzicami dzięki modernizacji ścieżek i budowie mostków

Zmiany przestrzenne zaskoczą wszystkich, którzy od dłuższego czasu nie odbyli spaceru na trasie z Podzamcza do Świebodzic. Teren wzdłuż potoku Poleśnica przeszedł znaczącą metamorfozę, która zdecydowanie ulepszyła jego atrakcyjność turystyczną. Nowe ścieżki spacerowe, które zostały tam wytyczone, stanowią teraz eleganckie połączenie między tymi dwoma miejscowościami.

Dodatkowo, poprawę komunikacji pieszej wprowadzono przez ustawienie kilku mostków. Chociaż są one niewielkie i subtelne, mają znaczny wpływ na poprawę dostępności tego obszaru. Wprowadzenie tych udogodnień sprawiło, że teren ten stał się bardziej przyjazny dla mieszkańców i turystów.

W ramach prac nad ochroną lokalnego ekosystemu, zabezpieczono również potok Poleśnica za pomocą kamieni. Taki krok miał na celu zapobieganie naturalnej erozji i utrzymanie piękna tej malowniczej okolicy.

Podkreślić należy także to, jak diametralnie zmienił się wygląd znanego jako 'pierwszy staw’. Odzyskał on swój naturalny urok i jest teraz bez wątpienia jednym z największych skarbów tej obszar.