Stypendia Prezydenta Miasta Wałbrzycha dla wybitnych uczniów i studentów

W uznaniu za ich doskonałe osiągnięcia akademickie w ubiegłym roku szkolnym, 59 uczniów i studentów z wałbrzyskich placówek edukacyjnych zostało uhonorowanych stypendiami od Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

Decyzje o przyznaniu stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych zapadły już we wrześniu, natomiast o wynagrodzeniu dla studentów zdecydowano w październiku. Wszyscy laureaci spotkali się na ceremonii wręczenia nagród w Teatrze Lalki i Aktora, gdzie w obecności dyrektorów i nauczycieli otrzymali nagrody za swoje ciężkie wysiłki podczas całego poprzedniego roku szkolnego.

Podczas uroczystości, Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej zwrócił uwagę na kluczową rolę edukacji dla przyszłości kraju i miasta. Zauważył, że edukacja była niedoceniana przez ostatnie kilkadziesiąt lat i często była traktowana jako dodatek do innych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak budowa autostrad czy stadionów. Wyraził nadzieję, że nowy rząd, zgodnie ze swoimi obietnicami, wprowadzi niezbędne zmiany.

Stypendia zostały przyznane w różnej wysokości w zależności od poziomu edukacji i osiągnięć. 28 uczniów szkół podstawowych otrzymało stypendium w wysokości 200 zł miesięcznie na okres 10 miesięcy. Natomiast 19 uczniów szkół ponadpodstawowych otrzymało po 300 zł. Stypendia dla studentów wynosiły od 400 do 550 zł, w zależności od ich wyników. Spośród studentów wyróżniono 10 osób z Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa i dwóch studentów z Politechniki Wrocławskiej.