Roman Głód i Jiří Štěpán zacieśniają współpracę transgraniczną między Głuszycą a Roketnicami

W Głuszycy, burmistrz tego miasta, Roman Głód oraz Jiří Štěpán, starosta Roketnic w Orlickich Horach, finalizowali list intencyjny. Ten dokument ma wyraźnie określać kierunki współpracy na linii Polska – Czechy, szczególnie w obszarze rozwoju turystyki. Informacje na ten temat pierwsi zdobyli dziennikarze z Dziennika Wałbrzych.

List intencyjny został podpisany w ramach uroczystości z udziałem radnych zarówno z Głuszycy jak i Roketnic. Zakres współpracy określony w dokumencie jest szeroki – obie miejscowości planują realizować razem projekty transgraniczne, ale przede wszystkim chcą budować silne relacje między swoimi mieszkańcami.

Roman Głód, burmistrz Głuszycy, podczas ceremonii podkreślił, że chce promować nawzajem poznawanie swoich miejscowości, szczególnie atrakcji turystycznych. Wskazał również na potrzebę skupienia się na młodzieży, którą zachęca do wzajemnych odwiedzin i nauki języków. Jiří Štěpán, starosta Roketnic, zwrócił natomiast uwagę na konieczność współpracy różnych instytucji, w tym straży pożarnej czy stowarzyszeń.

Zarówno dla Głuszycy jak i Roketnic priorytetem są projekty finansowane ze środków unijnych przeznaczonych na współpracę transgraniczną. Już padły konkretne propozycje – Głuszyca planuje rozwijać atrakcje turystyczne związane z Podziemnym Miastem Osówka, a Czesi chcą tchnąć nowe życie w przedwojenne umocnienia Twierdzy Hanička.

Miasta te są partnerskie od 2016 roku i już wspólnie przeprowadziły duży projekt turystyczny wart milion euro, dotyczący właśnie Podziemnego Miasta Osówka i Twierdzy Hanička.