Powiat Wałbrzyski gotowy na zmagania z zimowymi wyzwaniami drogowymi

Przygotowania do zimowego sezonu ze strony Powiatu Wałbrzyskiego są już na ukończeniu. Starosta Krzysztof Kwiatkowski zapewnia, że około 180 kilometrów lokalnych dróg będzie odpowiednio utrzymanych i zabezpieczonych przez całą zimę. We współpracy z Wicestarostą Iwoną Frankowską, odwiedził osobiste bazę materiałowo-sprzętową znajdującą się w Walimiu, mając okazję ocenić gotowość i przygotowanie do nadchodzących miesięcy.

Krzysztof Kwiatkowski podkreśla gotowość swojego zespołu do pracy. Do dyspozycji pracowników oddano 7 jednostek sprzętu niezbędnego do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych. W skład tych jednostek wchodzą 3 samochody dwunapędowe, które są idealnie przystosowane do zimowych warunków, a także 4 ciągniki, po dwa duże i dwa mniejsze.

Starosta Powiatu Wałbrzyskiego szczegółowo wyjaśnia jakie tereny będą objęte działaniami utrzymania dróg zimowych. Planują oni samodzielnie zająć się terenem Boguszowa-Gorc oraz byłą drogą wojewódzką nr 380 pomiędzy Głuszycą a Unisławem. Dodatkowo, 100% chodników przy drogach powiatowych również będzie utrzymane przez całą zimę, co jest bardzo ważne dla bezpieczeństwa pieszych.